Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Život vojáka v době napoleonských válek

Život vojáka v době napoleonských válek

Rád bych touto cestou pozval širokou veřejnost a občany Holešova na ojedinělou událost, která se uskuteční v neděli 5. listopadu 2023 v Americkém parku.  O co se vlastně jedná? V parku vznikne na jeden den dobové a autentické vojenské ležení z období napoleonských válek.

 

Každý z návštěvníků může proniknout do jedinečné atmosféry plné historie, dobového oblečení, uniforem, vybavení, zbraní, koní a nahlédnout tak do táborového života před více než dvěma sty let. V táboře se bude pohybovat okolo padesáti uniformovaných vojáku a táborového personálu.

celý program akce

Od 10 hodin, kdy akce oficiálně začíná, uvidíme vojska třech armád, které se setkaly v Bitvě u Slavkova a to včetně komentovaného výkladu. Nebude chybět polní dělostřelectvo a velící důstojníci na koních. Uslyšíme původní styl velení v cizím jazyce a zažijeme výstřely z dobových zbraní.

 

Projdeme si speciální polní lazaret, ve kterém budou historické lékařské nástroje, doktoři a ranění. Dokonce zde bude i ukázka ošetřování zranění i amputace (samozřejmě na atrapě).  Dokonce bude připravena funkční polní kuchyně, kde bude možnost za poplatek ochutnat dobové pokrmy, připravené na otevřeném ohni.

O zajištění chodu celého ležení, skládajícího se ze stanů a dalších rekvizit se bude starat onen doprovod vojska, tedy jejich manželky, děti a další persony, opět v dobovém oblečení. Koho bude zajímat historický výklad a popis doby, může využít táborového průvodce s patřičným komentářem.

 

Čestnými hosty budou pan František Kopecký - moravský politik, historik, spisovatel literatury faktu, který se prakticky celý život zabývá napoleonistikou. Potěší nás svojí návštěvou i Mgr. Jana Kolčářová – historička, pedagožka a organizátorka akce "Vyškov 1805".

 

Tato kulturně naučná akce je vhodná pro celé rodiny, protože každý si určitě přijde na své a odnese si skvělý zážitek. Celá událost bude zakončena v 16 hodin pietním aktem u mohyly v parku samotném a to položením věnce a poslední čestnou salvou.

 

Je také potřeba zmínit, kdo všechno se na pořadatelství této události podílí. Autorem celého konceptu a produkce je paní Sylvia Martina Malíková, která je zároveň jedinou ženou v Klubu vojenské historie francouzského císařství z Bystřice pod Hostýnem. Dalším partnerem je město Holešov, respektive MKS Holešov, s podporou pana starosty Mgr. Milana Fritze. V neposlední řadě se na organizaci a přípravách podílí i spolek Proud Holešov, který se již 12 let dobrovolně stará o Americký park.

 

Vstup je zdarma, akce se koná za každého počasí, toalety jsou zajištěny. Proto neváhejte a využijte této exkluzivní události, která v tomto rozsahu a obsazení bude první v České republice.

Závěrem připomenu historický kontext, kdy v Bitvě u Slavkova (02.12.1805) byly tisíce raněných vojáků rozesety po celé Moravě, včetně Holešova. Padlí vojáci z holešovských lazaretů bez ohledu na národnost byli nakonec pohřbeni v těžebních jámách tehdejší cihelny,  v místech dnešní jehlanové mohyly v Americkém parku.

 

Mgr. Jakub Nevřala

Předseda spolku Proud