František Xaver Richter - známý neznámý

František Xaver Richter - známý neznámý

  • Čas:Čas: 17:00 - 19:00

Přednáška, která je součástí oslav 70. výročí založení ZUŠ F. X. Richtera v Holešově, se zaměří na osobnost slavného hudebního skladatele, který byl s Holešovem spjat od svého raného dětství. Richterova osobnost bude představena na základě nejnovějších hudebně historických poznatků. Součástí přednášky budou také ukázky ze skladatelova díla.

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. vystudovala hudební vědu na Univerzitě Karlově v Praze, doktorát získala na brněnské Masarykově univerzitě. Zde také dlouhá léta působila jako pedagog, vedle své funkce kurátorky staré hudby v Moravském zemském muzeu. V současné době je odbornou asistentkou Katedry muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím hlavním zájmem je hudba baroka, zejména italská opera.