Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

  • Čas:Čas: Od 17:00

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum
a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

Mgr. Miroslava Popelky a Mgr. Adama Fojtíka
z Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2018

Kdy: čtvrtek 7. února 2019, 17.00 hodin
Kde: studovna Městské knihovny Holešov, vstupné 25,- Kč