Kurovický lom aneb bohatství za humny

Kurovický lom aneb bohatství za humny

  • Čas:Čas: 17:00 - 19:00

Přednáška o nedaleké jedinečné místní přírodní památce Kurovický lom.

Budou představeny nejnovější objevy přírodovědců, především průzkumy a sčítání ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Vystoupí zoolog RNDr. Dušan Trávníček z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Pořádá Vlastivědný kroužek Holešově a MKS Holešov - Městská knihovna a Městské muzeum.