Pohádky a pověsti z Držkové

Pohádky a pověsti z Držkové

  • Čas:Čas: Od 17:00

představení knihy Pohádky a pověsti z Držkové. Napsal v roce 1940 Augustin Jančík (1900-1956), učitel mj. v Držkové, Všetulích a v Holešově, amatérský archeolog, vlastivědný a kulturní pracovník. Vystoupí jeden z iniciátorů vydání knihy Ing. Lubomír Marušák z Držkové.