Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Regionální služby

Regionální služby

Bc. Miroslava Barotová
E-mail: barotova@mks-holesov.cz
Tel.: +420 571 160 894

O regionálních službách

Na základě smlouvy MKS - Holešov, příspěvková organizace s Knihovnou Kroměřížska a objednávky regionálních služeb poskytuje Městská knihovna Holešov registrovaným knihovnám s neprofesionálním knihovníkem odbornou pomoc a spolupráci, jejímž cílem je zajištění kvalitních knihovnických a informačních služeb dle standardů v knihovnách.

Knihovny, kterým poskytujeme regionální služby

 • Bořenovice
 • Horní Lapač
 • Jankovice
 • Kostelec u Holešova
 • Lechotice
 • Ludslavice
 • Martinice
 • Míškovice
 • Němčice
 • Pacetluky
 • Prusinovice
 • Přílepy
 • Roštění
 • Rymice
 • Třebětice
 • Zahnašovice
 • Žeranovice

Bližší informace o obecních knihovnách naleznete v sekci Knihovny na Holešovsku.

Regionální služby obsahují

 • Poradenskou a konzultační činnost
 • Metodické návštěvy – minimálně 2x ročně v každé obecní knihovně
 • Pomoc při tvorbě a aktualizaci webových stránek neprofesionálních knihoven.
 • Konzultace se zřizovateli 1– 2x ročně
 • Revize a aktualizace knihovního fondu
 • Aktualizace a technická úprava kmenového knihovního fondu dle potřeby a požadavků knihoven.
 • Metodická i praktická pomoc obsluhovaným knihovnám ve středisku při zpracování statistických výkazů. Shromáždění, doplnění údajů a kontrola správnosti a úplnosti statistických výkazů činnosti knihoven.
 • Nákup knihovních fondů pořízených z prostředků obce – dle zájmu obcí.
 • Zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků obce.
 • Zpracováním knihovního fondu se rozumí evidence, zápis do přírůstkového seznamu, technické zpracování včetně obalení.