Poplatky

Změna Přílohy č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny v Holešově, platnost od 3. 4. 2015.

Plné znění Knihovního řádu k nahlédnutí u vedoucí knihovny a v půjčovnách.

Roční členský poplatek

Položka Cena
Dospělí 100,00 Kč
Studenti, učni, důchodci 50,00 Kč
Děti do 15 let 30,00 Kč
Držitelé průkazu ZTP zdarma

Upomínky

Položka Cena
1. upomínka – neposílá se ! 20,00 Kč
2. upomínka 40,00 Kč
3. upomínka 60,00 Kč
Doporučený upomínací dopis 100,00 Kč

Ostatní poplatky

Položka Cena
Vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě nebo poškození 50,00 Kč
Zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (MVS): 70,00 Kč
Poplatek za nevrácení dokumentu (MVS) do určeného termínu za titul a započatý den 10,00 Kč
Cena za xerokopii (MVS) cena stanovená požádanou knihovnou
Zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) cena stanovená požádanou knihovnou
Poškození čárového kódu 10,00 Kč
Ztráta nebo poškození dokumentu (kniha) 100,00 Kč
Ztráta nebo poškození dokumentu (periodikum) 20,00 Kč
Skenování A3, A4 10,00 Kč
Pronájem studovny: smluvní cena 300,00 Kč na 1 hod. (včetně DPH)
Vstupné na kulturní akce knihovny 25,00 Kč
Držitelé průkazu ZTP (doprovod zdarma) 13,00 Kč

Kopírování a tisk

Položka Cena
Formát A4 jednostranně - černobíle 2,00 Kč
Formát A4 oboustranně - černobíle 4,00 Kč
Formát A3 jednostranně - černobíle 4,00 Kč
Formát A3 oboustranně - černobíle 8,00 Kč
Formát A4 jednostranně - barevně 10,00 Kč
Formát A4 obostranně - barevně 20,00 Kč
Formát A3 jednostranně - barevně 20,00 Kč
Formát A4 oboustranně - barevně 40,00 Kč

Internet pro neregistrované uživatele

Položka Cena
15 minut 10,00 Kč
30 minut 20,00 Kč
45 minut 30,00 Kč
60 minut 40,00 Kč