Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Poplatky

Ceník služeb Městské knihovny v Holešově platný od 1. 4. 2023

1. Roční členský poplatek

Položka Cena
Dospělí 150,- Kč
Studenti, učni, důchodci 100,- Kč
Děti do 15 let 50,- Kč
Držitelé průkazu ZTP zdarma

2. Sankční poplatky (knihy, časopisy)

Upomínky:

Položka Cena
Předupomínka sms/e-mail zdarma
1. upomínka (po 31 dnech) 20,- Kč
2. upomínka (14 dnů po 1. upomínce) 40,- Kč
3. upomínka (14 dnů po 2. upomínce) 60,- Kč
Doporučený upomínací dopis (14 dnů po 3. upomínce) 100,- Kč

3. Sankční poplatky u deskových her a u elektronické Albi tužky

Položka Cena
Sankční poplatek za každý započatý týden po uplynutí stanovené výpůjční lhůty 10,- Kč
Ztráta komponentů hry (jednotná cena za 1 ks) 25,- Kč

4. Náhrada ztrát a škod

Položka Cena
Vystavení čtenářské legitimace při ztrátě nebo poškození 50,- Kč
Manipulační poplatek za zpracování při ztrátě knihovní jednotky 200,- Kč
Manipulační poplatek při ztrátě periodika 50,- Kč
Poškození čárového kódu 50,- Kč

5. Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Položka Cena
MVS z jiné knihovny (poštovné + balné) 150,- Kč
Cena za xerokopii stanovená požádanou knihovnou
Poplatek za nevrácení dokumentu do určeného termínu za každý titul a započatý den 10,- Kč 
Zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) stanovená požádanou knihovnou

6. Kopírovací a reprografické služby

Položka Cena
Formát A4 jednostranně - černobíle 2,- Kč
Formát A4 oboustranně - černobíle 4,- Kč
Formát A3 jednostranně - černobíle 4,- Kč
Formát A3 oboustranně - černobíle 8,- Kč
Formát A4 jednostranně - barevně 10,- Kč
Formát A4 obostranně - barevně 20,- Kč
Formát A3 jednostranně - barevně 20,- Kč
Formát A4 oboustranně - barevně 40,- Kč
Skenování - formát A4, A3 10,- Kč

7. balení knih a učebnic

Položka Cena
Formát A5 8,- Kč
Formát A4 10,- Kč
Jiný formát 15,- Kč

8. Další služby

Položka Cena
Pronájem studovny

500,- Kč za 2 hod. (bez DPH),  605 Kč včetně DPH

každá započatá hodina 250,- Kč (bez DPH), 302,50 Kč včetně DPH

1000,- Kč za den (bez DPH), 1210,- Kč včetně DPH

Vstupné na kulturní akce knihovny 50,- Kč
Vstupné na kulturní akce knihovny - držitelé průkazu ZTP (doprovod zdarma) 25,- Kč
Veřejný internet - pro neregistrované uživatele   
Položka Cena
15 minut 10,- Kč
30 minut 20,- Kč
45 minut 30,- Kč
60 minut 40,- Kč

Plné znění Knihovního řádu k nahlédnutí u vedoucí knihovny a v půjčovnách.

 V Holešově dne 1. 4. 2023                                              

Schválil: Mgr. Karel Adamík, ředitel MKS Holešov