Osobnosti Holešova

FIALOVÁ Vlasta

Čestný občan

  • Narozen:5. 6. 1896 Holešov
  • Úmrtí:6. 2. 1972 Brno
  • Čestný občan od:1966
Fotografie osobnosti FIALOVÁ Vlasta

PhDr., CSc., doktorát získala roku 1935, dizertační práce kritický rozbor "Kroniky holešovské". Prvním dílem byla historická monografie "Jan Adam z Víckova". Od r. 1940 redaktorkou regionálního sborníku "Naše Valašsko", od r. 1949 pracovala v Moravském muzeu v Brně, kde až do důchodu vedla historické oddělení. V "Našem Valašsku" otiskla mnoho odborných článků např. o Václavu Bítovském a Bohunce z Víckova, Aloisi Hankeovi z Hankenštejna, valašském kříži u Martinic. V letech 1952-1955 vedla historicko-archeologický výzkum husitské lokality Nedakonice u Uherského Hradiště. Během průzkum zaniklé tvrze v Kralicích našla ojedinělé literky tiskařských typů z tamní tiskárny Jednoty Bratrské. V Kralicích byl její zásluhou postaven a otevřen "Památník Bible kralické". Podílela se na přednáškové činnosti Vlastivědného kroužku v Holešově. 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.