AMBROS Pavel

  • Narozen:19. 9. 1955 Přílepy
Fotografie osobnosti AMBROS Pavel

Prof. Th.D., absolvent holešovského gymnázia, v červenci 1976 tajně vstoupil do České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1982 ukončil studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UK se sídlem v Litoměřicích. Roku 1995 obhájil na Papežském východním ústavu v Římě svou doktorskou práci s názvem "Stopy spirituality křesťanského východu v Čechách a na Moravě a jejich aktuálnost v dnešní době". Habilitoval r. 1997 na CMTF UP v Olomouci, kde obhájil habilitační práci s názvem "Křesťan a život ve světě: odkaz předkoncilní diskuse teologie "laikátu" a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve". Jmenován docentem pro obor pastorální teologie. V roce 1997 jmenován děkanem Cyrilometodějské fakulty UP v Olomouci. Spolupracoval na vydávání nových učebnic náboženství. V letech 1991-1995 studoval na Papežském východním ústavu v Římě. R. 1991 jmenován spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. Těžištěm jeho zájmu jsou otázky "nové evangelizace", misií, a to z pohledu ekumenického. Je členem Teologické komise České biskupské konference, členem Vědecké rady UP v Olomouci a Vědecké rady Katolické teologické fakulty UK v Praze. Je vedoucím výzkumného záměru Jednotná Evropa a křesťanství.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.