Online katalog

Online katalog

Zde můžete prohlížet online katalog Městské knihovny Holešov.

Otevřít online katalog

Návod k používání

Návod k používání elektronického katalogu Městské knihovny Holešov.

1. Možnosti elektronického katalogu

Knihovna používá knihovní systém Clavius, který v elektronickém katalogu přes webové rozhraní umožňuje vyhledáváni informací o knihách, časopisech a dalších dokumentech, které knihovna vlastní.

Dále si můžete s jeho pomocí rezervovat knihy a prodlužovat výpůjční doby. Všechny tyto funkce můžete provádět pomocí Internetu.

Rezervovat si můžete všechny knihovní dokumenty, s výjimkou periodik a dokumentů, které se půjčují pouze prezenčně. Rezervace je možná až po vypůjčení všech exemplářů žádaného titulu. Pokud knihovně udáte svoji elektronickou adresu, či telefonní číslo dostanete vyrozumění o vyřízení Vaší rezervace rovněž e-mailem nebo sms zprávou.

Prodlužovat si můžete všechny knihovní dokumenty. Prodloužit si je můžete až o dvojnásobek standardní výpůjční doby (celkem nejvíc na 90 dní ode dne půjčení). Prolongace není možná, pokud na knihovní jednotku má podanou rezervaci jiný čtenář nebo pokud je upomínána.

V případě nejasností či problémů Vám pomohou pracovníci knihovny.

2. Zadávání dotazů

V poli "Název", "Téma (klíčová slova)" a "Všechna pole" můžete zadat libovolnou část hledaného pojmu, pole "Autor" musí vždy začínat příjmením autora, popř. prvním slovem z názvu. (např. "Čapek, Karel")

Můžete vyplnit jedno nebo více polí, stačí vložit pouze část hledaného výrazu.

Do jednoho pole můžete zadat více údajů. Pokud chcete, aby elektronický katalog vyhledal tituly, které splňují alespoň jednu z podmínek, oddělte je středníkem (např. pokud chcete vše od autorů sci-fi I. Asimova a A. Clarka zadejte "Autor = Asimov;Clarke").

Není nutno psát velká písmena; používejte diakritiku (česká písmena ř, č, ť...) - angličtina a čeština se přepínají klávesami "Levý Alt + Shift".

Pokud chcete zadat složitější dotaz s použitím logických operátorů, použijte kombinovaný dotaz.

Zde můžete zkombinovat až 5 různých podmínek za použití logických operátorů "Zároveň" a "Nebo".

Vyhledávat můžete z více než 20 polí (např. Autor, Název, Klíčové slovo, Nakladatel/Vydavatel, Edice aj.)

Při použití volby "Zároveň" pro spojení podmínek budou nalezeny ty tituly, které splňují všechny podmínky (hledáte-li knížky od Stephena Kinga, zadejte "Autor rovno Stephen, King" a zároveň "Klíčové slovo obsahuje Čtyři".

Při spojení podmínek pomocí "Nebo" budou nalezeny tituly, které splňuji alespoň jednu z nich (hledáte-li knihy vydané v Olomouci a v Ostravě, zadejte "Místo vydání rovno Olomouc" nebo "Místo vydání rovno Ostrava").

Mezi vybraným polem a hledaným pojmem mohou být tyto vztahy: "rovno", "začíná", "obsahuje" a "kromě". "Rovno" znamená, že se vyhledají jenom záznamy, které obsahují zadaný výraz (např. všechny záznamy obsahující "život", ale již ne výrazy "životy"," apod.).

"Začíná" znamená, že zadaný výraz nemusí být kompletní (např. ze slova "klávesnice" zadáte jenom "kláves"). "Obsahuje" znamená, že můžete zadat výraz, který obsahuje pouze začátky slov (místo "literární věda" můžete zadat "lit věd").

"Kromě" znamená, že se vyhledají všechny záznamy, které Vámi zadaný termín neobsahují.

Pokud po zadání podmínek zaškrtnete volbu "Zobraz vše", výsledky vyhledávání se zobrazí v podobě kompletních katalogizačních lístků, ale bez údajů o výpůjčkách jednotlivých exemplářů. Tato volba je vhodná pro srovnání údajů u více titulů. Standardní zobrazení výsledků vyhledávání je popsáno dále v textu.

Výsledky vyhledávání

Po kliknutí na tlačítko "Hledej" se zobrazí "Výsledky vyhledávání":

  • Výsledky vyhledávání můžete řadit podle položek uvedených v nabídce "Řazení", umístěné pod seznamem vyhledaných záznamů, popř. kliknutím na zelený trojúhelník umístěný vedle názvu sloupce.
  • V sloupci "Dok" jsou zkratky jednotlivých druhů knihovních dokumentů. KN je zkratka pro knihy, PE a PR pro periodika.
  • Pokud ve výsledcích vyhledávání kliknete na název dokumentu, zobrazí se "Katalogizační lístek" a tabulka "Lokace exemplářů":

"Katalogizační lístek" obsahuje základní bibliografické údaje o dokumentu. Vpravo nahoře je signatura - znak, který udává její umístění v knihovně. U naučné literatury je pod signaturou na dalším řádku znak MDT, což je číselný kód, který určuje stavění naučné literatury. Tabulka "Lokace exemplářů" zobrazuje:

  • Lokace exemplářů - místo, kde se dokument v knihovně nachází
  • Počet - informace o počtu exemplářů daného titulu v dané lokaci
  • Nyní půjčeno - informace o počtu půjčených exemplářů daného titulu v dané lokaci
  • Prezenčně - informace o počtu exemplářů, které jsou nyní k dispozici v dané lokaci
  • Absenčně - informace o počtu exemplářů, které lze půjčit domů.

Příklad:
Počet=2; Půjčeno=1; Prezenčně=0; Absenčně=1 - znamená, že v dané lokaci je jeden exemplář vypůjčen a druhý je k dispozici.

4. Rezervace

Pokud Vámi požadovaný titul není k dispozici, můžete si jej rezervovat. Tlačítko "Rezervuj" se objeví pod tabulkou "Lokace exemplářů (viz Obr. 4)" pouze v případě, že všechny exempláře daného titulu jsou vypůjčeny. Možnost rezervace se netýká periodik a prezenčních výpůjček.

Po stisknutí tlačítka "Rezervuj" se objeví formulář.

Zde vyplníte číslo Vašeho čtenářského průkazu a datum narození (rok,měsíc,den – příklad: narozen 18.2.1975 zadáme ve tvaru 750218).

Do pole "Má význam do" uvedete, do kdy máte o rezervaci zájem. Přednastaven je jeden rok.

Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet ve formuláři.

Pokud jste na Čtenářské přihlášce uvedl(a) adresu své elektronické pošty, bude Vám zaslána zpráva o vyřízení Vaší rezervace e-mailem.

Zrušit rezervaci můžete pouze prostřednictvím knihovníka.