Cookie Consent by Free Privacy Policy website

O knihovně

O knihovně

V současnosti je knihovna rozdělena na několik oddělení. V přízemí budovy je od dubna 2012 umístěno oddělení pro dětské čtenáře společně s čítárnou a pracoviště pro regionální služby. V prvním patře sídlí oddělení pro dospělé čtenáře, regionální a bibliograficko-informační oddělení, fond muzejní knihovny, studovna, která slouží zároveň pro besedy, přednášky a výstavy. Ve druhém patře je akvizice s katalogizací a knihovna, kterou městu daroval Dr. Mirko Očadlík. Knihovna vlastní také další speciální fondy, a to hudebniny pěveckého spolku Podhoran, staré tisky, vzácné tisky z pozůstalosti holešovského děkana P. Františka Alexe. Kromě činnosti půjčovní a informační pořádá knihovna řadu kulturních akcí a besed pro děti i dospělé, pro všechny typy škol i pro jiné organizace ve městě a v jeho okolí. Knihovna se věnuje i publikační činnosti, vydala několik sborníků s regionální tématikou.

Odborná činnost knihovny je plně automatizována, je používán automatizovaný knihovní systém Tritius. Místním i vzdáleným uživatelům je prostřednictvím on-line katalogu zpřístupněn 24 hodin denně fond knihovny, prostřednictvím internetu se mohou čtenáři kontrolovat své čtenářské konto.

Knihovna má jednu městskou pobočku – Novosady a čtyři pobočky v místních částech – Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Na všech pobočkách mají návštěvníci možnost bezplatného přístupu na internet prostřednictvím počítače pro veřejnost nebo volně dostupné WIFI sítě. V rámci regionálních služeb zajišťuje Městská knihovna Holešov odborné knihovnické služby pro 17 obecních knihoven regionu.

Závěrem ještě několik statistických údajů: k 31. 12. 2019 činil stav knihovního fondu celkem 115 618 svazků, počet registrovaných uživatelů byl 1 798, knihovnu navštívilo celkem 56 632 návštěvníků, kteří si celkem vypůjčili 115 478 knih, periodik a jiných dokumentů. Knihovna uspořádala celkem 162 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.