Meč zemského hejtmana Jana z Rottalu

Meč zemského hejtmana Jana z Rottalu