Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak jsme se popasovali s pasováním čtenářů?

Jak jsme se popasovali s pasováním čtenářů?

Nejen loňský, ale zejména letošní rok přinesl ohledně tradiční akce Pasování prvňáčků na čtenáře nové výzvy. Tato každoroční událost s oficiálním názvem Knížka pro prvňáčka, která probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků, je pořádána tradičně v červnu. A vzhledem k tomu, že letošní červen byl pro všechny obdobím postupného uvolňování protiepidemických opatření, ale zároveň dobou velké nejistoty, rozhodli jsme se nepořádat tradiční shromáždění žáků v sala terreně holešovského zámku, ale vyjít vstříc jednotlivým školám a přizpůsobit se jejich konkrétním představám a možnostem. A nutno dát za pravdu rčení, že „Všechno zlé, je pro něco dobré!“. Díky polním podmínkám jsme našli nové možnosti a letošní netradiční formy pasování nakonec nebyly znouzectností, ale naopak počátkem mnoha nových tradic.

V rozmezí dnů 15. 6. – 28. 6. bylo pasováno 181 dětí, ze sedmi škol, z toho 48 druháčků, na které se nedostalo z důvodu pandemie v roce loňském. V případě školy praktické, která byla letos pasována poprvé a jejíž rozložení žáků v ročnících je specifické, obdrželi titul nového čtenáře všichni žáci. A jak už bylo předesláno, i prostředí bylo rozmanité! Pasovalo se ve třídách, v tělocvičně, na školní zahradě a v zahradách zámeckých, ať už v té holešovské či v přílepské. Došlo na krásná vystoupení dětí, královské zkoušení žáků ze čtení či na rytířský souboj. Doufáme, že si děti kromě knih a pamětních listů, pořízených ve spolupráci s MAS Moštěnka, odnesou i hezké vzpomínky a čtení je bude o to více bavit a přinášet jim radost.

Těšíme se na další ročník a děkujeme za báječnou spolupráci všem třem velkým holešovským základním školám i škole praktické. Obecním školám z Martinic, Přílep a Rymic. A kdoví, třeba do příště přibudou k pasování školy další. Jak už bylo řečeno výše, nové možnosti i výzvy vítáme!

Speciální dík patří také našim stálým a ochotným pomocníkům „z řad šlechticů“: paní Markétě Včelaříkové, Eriku Fišerovi, Milanovi Libenskému a Jaroslavovi Radeckému.