Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přednáška Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž 1914 – 1920

Přednáška Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž 1914 – 1920

Přednáška Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž 1914 – 1920 v Městské knihovně v Holešově

 

V československých legiích - jednotkách dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války sloužilo také mnoho desítek mužů z našeho regionu. Historii československých legií a pestré osudy některých z nich, zvláště rodáků z Holešovska představil na přednášce, které se uskutečnila v holešovské knihovně 22. února 2018, pan Miroslav Olšina, člen Vlastivědného kroužku Holešov.

Pan Olšina v první části přednášky poskytl základní fakta o bojovém vystoupení čs. legií podle míst jejich působení, o činnosti legionářských jednot po válce, především v Holešově, i v následujících letech nesvobody. V druhé části svého vystoupení popsal rozmanité životní příběhy legionářů z našeho regionu. Svou prezentaci naplnil bohatou sbírkou poutavých fotografií a dokumentů, které získal dříve v souvislosti s přípravou publikace i několika výstav na toto téma.

Zvlášť potěšující byl zájem veřejnosti, která i přes nepříznivé počasí naplnila celou studovnu Městské knihovny. Můžeme potvrdit, že téma legií je i přes vzdálenost dlouhých sta let stále živé téma. Především proto, že je v některých rodinách stále živou, váženou a v úctě předávanou součástí rodinné historie. Velmi pěkných svědectvím této skutečnosti byli zástupci tří generací rodiny Adámkovy z Dobrotic, kteří při závěrečné diskuzi ukázali publiku fotky svého příbuzného ruského legionáře Jana Adámka ze Žop.

Na závěr představil Evžen Petřík z Kroměříže a jeho kolega dva druhy legionářských stejnokrojů, ve kterých osobně přišli. Přítomnost uniforem dodala přednáškovému podvečeru správný slavnostní ráz. Tato akce, která proběhla ve spolupráci Městské knihovny, Městského muzea a Vlastivědného kroužku, je první z několika akcí, které budou součástí letošních připomínek zásadních osmičkových výročí českých moderních dějin.

Mgr. Ondřej Machálek

Fotografie z akce