Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2021

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2021

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2021

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

LEDEN

 • čtvrtek 28. ledna 2021 – Přednáška Větrné mlýny na Holešovsku. Přednáší Ing. Jan Dúbravčík, člen výboru Vlastivědného kroužku Holešov.

ÚNOR

 • úterý 16. února 2021 – Přednáška Masopustní tradice ve Zlínském kraji. Přednáší Mgr. Ondřej Machálek, místopředseda Vlastivědného kroužku Holešov, kurátor etnografie Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 • čtvrtek 25. února 2021  Přednáška Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2020. Přednáší Mgr. Miroslav Popelka, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., vedoucí pobočky Kroměříž.

BŘEZEN

 • úterý 9. března 2021 – Přednáška Střípky z historie a zajímavostí arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži. Knihovník knihovny Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Bc. Cyril Měsíc přiblíží historii, knihovníky i zajímavosti tohoto vzácného knižního fondu.
 • pátek 26. března 2021 – Velikonoční tvoření: zdobení kraslic různými způsoby. Rukodělný kurz vede Leona Machálková, členka Vlastivědného kroužku Holešov.

DUBEN

 • sobota – Terénní vycházka Jak žili pasekáři na Kolibách a Porubě a jak tento život zmizel. Výlet po pasekářských lokalitách z Trojáku přes Bludný do Rajnochovic. Cca 10 km. Průvodcem pan Dalibor Kolbinger.
 • Kamenické dílny okresu Kroměříž. Přednáška Aleše Naňáka, pracovníka oddělení památkové péče Zlínského kraje.

KVĚTEN

 • okolo 6. května 2021  Čestná stráž u válečných pomníků na Holešovsku. Zajišťuje předseda Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Jan Machala.
 • sobota  Vycházka za zajímavostmi Štípy. Terénní vycházka, která vhodně doplní přednášku Ing. Dúbravčíka o větrných mlýnech. Na programu bude prohlídka větrného mlýna ve Štípě, dále návštěva poutního kostela Narození Panny Marie a kaple na bývalém hřbitově (tzv. starý kostel).
 • Připomínka 270 let od narození Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna (* května 1751, Holešov)

ČERVEN

 • Připomínka 180 let od narození Josefa Drásala, obra holešovského (* 4. července 1841, Chromeč)
 • sobota  Celodenní zájezd „Těšínské nebe“. Cesta za poznáním poutavé historie polského a českého Těšína.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

http://vkholesov.cz/

https://www.facebook.com/vlastivednykrouzekholesov

Obvyklý začátek v 17.00 hod.