Cookie Consent by Free Privacy Policy website

WiFi v Městské knihovně Holešov a na pobočkách

WiFi v Městské knihovně Holešov a na pobočkách

Činnost Městské knihovny v Holešově není zaměřená jen půjčování různých typů dokumentů a organizování kulturních a vzdělávacích akcí, ale našim cílem je také neustále zlepšovat služby knihovny ohledně zpřístupňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a přispívat tak ke zvyšovaní informační gramotnosti veřejnosti. V knihovně na nám. Dr. E. Beneše 17 je pro zájemce k dispozici veřejný internet, stejně tak i na našich pěti pobočkách – Novosady, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Aby byly v tomto směru naše služby ještě kvalitnější, zaměřili jsme se v roce 2019 na modernizaci a rozšíření bezdrátového připojení (WiFi) přímo v hlavní knihovně a také na pobočkách, kde bezdrátové připojení zatím neexistovalo. Realizovat náš plán jsme mohli nejen díky našemu zřizovateli – Městu Holešovu, ale především díky úspěšné žádosti o dotaci v rámci programu VISK3 (Veřejné a informační služby knihoven), který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Tento dotační program, zaměřený na informační služby v knihovnách, využíváme pravidelně již několik let. V případě schváleného projektu ministerstvo přispívá až do výše 70% nákladů. I díky VISK3 máme v knihovně nejmodernější automatizovaný knihovní systém Tritius, který by byl jinak pro knihovnu naší velikosti (116 000 tisíc svazků) finančně velmi náročný. Díky tomuto programu můžeme také doplňovat a modernizovat počítačovou techniku.

Kvalitní WiFi připojení je důležitou službou pro všechny návštěvníky knihovny. Proto jsme rádi, že od listopadu 2019 bezdrátové připojení funguje i na všech našich pobočkách, a tím byl i vyřešen problém s nedostatkem míst s veřejným internetem. Pobočky jsou propojeny s hlavní budovou přes VPN tunel, WiFi sítě jsou tak centrálně spravovány. Zároveň se tím zvýšila bezpečnost, ochrana proti neoprávněnému přístupu k důležitým zdrojům, zabezpečení kabelové sítě knihovny a s tím související zabezpečení dat a ochrana osobních údajů (GDPR). Věříme, že tato nová služba přiláká do knihovny další návštěvníky.

I. Železná