Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přírodou okolí Holešova s Dušanem Trávníčkem.

Přírodou okolí Holešova s Dušanem Trávníčkem.

Podzimní sérii přednášek, které spolupořádá MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum společně s Vlastivědným kroužkem v Holešově, zahájil v úterý 25. září 2019 RNDr. Dušan Trávníček, pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Nejen slovem, ale i obrazem seznámil účastníky besedy s přírodou a přírodními zajímavostmi blízkého okolí Holešova. Začátek přednášky patřil řece Rusavě, rybníkům a vodním nádržím, rostlinám a živočichům, které se v okolí těchto vodních ploch nebo přímo v nich nachází. Neopomněl také zmínit neblahý vliv intenzivního zemědělství na nedostatek vody a vysušování půdy.

Ale i příroda okolí Holešova má podle jeho slov spoustu míst, která by si zasloužila označení chráněná území. Dušan Trávníček zmínil nejen oblast Lysiny, která je zahrnuta do Přírodního parku Hostýnské vrchy, ale také dobrotické návrší „Propadeňák“ s hrušní, jejíž věk je odhadován na 300 let. Unikátním místem jsou pak luční biotopy v okolí střelnice nad Dobroticemi. Na tomto území se nacházejí speciální druhy rostlin, např. kosatec sibiřský a snědek pyrenejský. Každou přírodní oblast, kterou autor zmínil, doprovodil bohatou fotografickou dokumentací, pořízenou při cestách v okolí Holešova a také přímo v Holešově, např. v zámeckém parku. Nádherné fotografie představily nejen zástupce rostlinné říše, ale také říše zvířecí.

Poslední část přednášky D. Trávníček věnoval památným stromům, kde neopomněl zmínit buk červenolistý, který byl po dlouhá léta nedílnou součástí zámeckého parku, než byl v roce 2017 z důvodu špatného stavu pokácen. A jak řekl dr. Trávníček na závěr, pokud jeho přednáška inspirovala posluchače k výpravě za poznáním přírody, tak splnila svůj účel.

Zájemcům, kteří se přednášky nemohli zúčastnit nebo si chtějí rozšířit své znalosti, doporučujeme k přečtení příspěvek RNDr. Dušana Trávníčka s názvem „ Přírodní poměry města Holešova a okolí“ uveřejněný v unikátní publikaci „Holešov – Město ve spirálách času“, která vyšla v roce 2018 a kterou si můžete zapůjčit nebo zakoupit v Městské knihovně Holešov.

  1. Železná