Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Matematika v barvách

Matematika v barvách

Myslíte si, že matematika je nudná šedivá věda? O opaku vás třeba přesvědčí výstava výtvarnice Lenky Vyhlídalové Matematika v barvách, která je k vidění ve studovně naší knihovny do konce letošního roku. Její barevné mandaly nejen zdobí, ale také prakticky znázorňují některé matematické výpočty a postupy a mnohým studentům mohou usnadnit pohled na mnohdy zapeklitý předmět. Jak na vernisáži v úterý 6. 11. poznamenala sama autorka :

„Obrázky, které si právě prohlížíte, vznikly jako výtvarné ztvárnění matematických příkladů zaměřených na výpočet obsahu a obvodu geometrických tvarů jakými jsou kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. Určitě každý z nás si vzpomene na nekonečné domácí úkoly plné příkladů na procvičování jednotlivých vzorců určených právě pro výpočet obvodu či obsahu, na dlouhé hodiny výpočtů, které měly zajistit trvalost získaných vědomostí. Asi jsem brala procvičování zmíněných vzorců skutečně vážně, protože dodnes se mi tyto vzorce vybavují, tak například obsah čtverce a2 nebo obsah obdélníku a * b.
Další a pro běžný život docela důležitou znalostí jsou procenta. I ty je možné pomocí předložených obrázků procvičovat. Například kolik % z celkové plochy zabírá čtverec nebo kolik % tvoří kruhy s nejmenším poloměrem. Procenta jsou důležitá také při zadání výtvarného úkolu typu 24,25 % z celkové plochy kruhu vybarvi červeně.

Kromě již zmíněných výpočtů matematické obrázky procvičují také představivost, chápání osové či bodové souměrnosti stejně jako vzájemné průniky jednotlivých tvarů a skládání barev.

Na první pohled obrázek připomínající mandalu a na druhý pohled geometrický útvar, který je zdrojem procvičení vědomostí a zábavy. I když se to může zdát nepochopitelné, tak i učení může být někdy zábavné.“

Doporučujeme výstavu navštívit a tímto netradičním způsobem si třeba také zkusit něco vypočítat. Jistě vás zaujme, ať už jste milovníci matematiky nebo ne.