Cookie Consent by Free Privacy Policy website

O holešovské letiště se veřejnost stále zajímá

O holešovské letiště se veřejnost stále zajímá

Že téma, týkající se holešovského letiště, je pro širokou veřejnost stále aktuální a zajímavé, o tom jsme se mohli přesvědčit na přednášce Ing. Jana Dúbravčíka ve studovně holešovské knihovny, která se uskutečnila 6. dubna 2023 a kterou opět připravila Městská knihovna Holešov ve spolupráci s holešovským muzeem a s Vlastivědným kroužkem Holešov.

A název přednášky? „70 let od zahájení pravidelné letecké dopravy z letiště Holešov“. Ing. Jan Dúbravčík začal své vyprávění rokem 1930, kdy se v Holešově 3. srpna uskutečnil první letecký den. Prezentaci doplnil četnými dobovými fotografiemi a plány na výstavbu sportovního letiště v režii Aeroklubu Holešov, později civilního, které projektoval a stavbu prováděl národní podnik Svit Gottwaldov – Zlín.

 Že výstavba letiště neprobíhala bez komplikací, o tom se ve své přednášce Ing. Dúbravčík zmínil několikrát. Např. v roce 1949 bylo dokonce navrženo zrušení výstavby letiště, která po změně stavebníka nakonec pokračovala, ale s omezeným rozpočtem. Došlo k redukci výstavby, ale i navzdory těmto komplikacím byla v roce 1950 zahájena úprava letištní plochy a v roce 1952 proběhla kolaudace hangáru. V září 1952 přistála v Holešově první vojenská letadla, kolaudace letištní plochy proběhla ale až v únoru 1953. Provoz Československých aerolinií (ČSA) byl zahájen 1. dubna 1953, ovšem požární zbrojnice byla  postavena až v roce 1956 a řídící věž dokonce až v roce 1959. Na letišti také působily Automobilové opravny – ČSAO.

Prostřednictvím bohatého dokumentačního materiálu, který přednášející shromáždil, ukázal např. zápočet letů leteckého pilota pana Majdlocha, letový řád z roku 1958, ceník letenek z téhož roku. Představeny byly také  typy letadel, které letecký provoz zajišťovaly – DC-3 (C-47-Dakota), Il-14. V šedesátých letech pak došlo k dalším stavebním úpravám holešovského letiště. V sedmdesátých letech pak provoz souběžně zajišťovaly SLOVAIR a ČSA. V roce 1977 byla schválena dostavba letiště, která měla být postupně realizována v následujících letech. Ovšem na podzim 1980 byla zrušena pravidelná letecká linka ČSA a v následujícím roce bylo holešovské letiště delimitováno na podnik Slovair Bratislava. Po různých peripetiích v devadesátých letech a v souvislosti s průmyslovou zónou bylo pak 31. března 2009 letiště v Holešově zrušeno.

Přednášky se zúčastnili i bývalí zaměstnanci letiště a pamětníci, kteří se aktivně zapojovali, doplňovali informace a vzpomínali na dobu, kdy se dalo z Holešova a zpět  létat pravidelnou linkou.

Děkujeme přednášejícímu Ing. Janu Dúbravčíkovi a všem návštěvníkům, kteří zcela zaplnili studovnu knihovny a těšíme se na další z řady přednášek, které pro Vás připravujeme.