Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rukopisy manželů Jančíkových v holešovské knihovně

Rukopisy manželů Jančíkových v holešovské knihovně

Jak oslavit Březen – měsíc čtenářů? Nejlépe přednáškou o knihách a jejich autorech. A tak se 9. března 2023 mohli všichni zúčastnění, a že jich nebylo zrovna málo, ve studovně Městské knihovny Holešov seznámit s dílem manželů Františky a Augustina Jančíkových. Oba působili jako učitelé v Držkové, později i ve Všetulích a v Holešově. Svou celoživotní prací se zařadili mezi významné vlastivědné a kulturní pracovníky našeho regionu.

Dobrodružnou cestou objevování jejich rukopisů provedl slovem i obrazem Ing. Lubomír Marušák z Držkové. Pozorné posluchače seznámil s životními osudy manželů Jančíkových a postupně představil všechna tři díla, která vydala obec Držková. V roce 2015 šlo o reprint rukopisu Františky Jančíkové-Minaříkové „Valašská dědina Držková“ s podtitulem „Pokus o vlastivědný náčrt typické valašské osady“ s ilustracemi Augustina Jančíka. Výstižně tuto knihu charakterizuje v ediční poznámce PhDr. Alena Prudká: „ ...toto dílo zaujímá mezi ostatními kronikami výlučné postavení. Nejsou to jen kusé informace, zprávy zachycující aktuální dobové dění. Je to pokus o celostné vnímání obce, života celé komunity, dílo o to cennější, že je napsala řídící učitelka místní školy, která v Držkové působila řadu let a na život svébytné obce pod Hostýnskými vrchy se dívala pohledem zasvěceným a poučeným.“

V roce 2019 následovalo vydání rukopisné práce Augustina Jančíka „Pohádky a pověsti z Držkové“ s ilustracemi Šárky Hromkové, které vyšlo po osmdesáti letech od svého vzniku. Učitel a zároveň obecní kronikář Augustin Jančík toto své nejznámější dílo sepsal v roce 1940, ale stejně jako „Valašská dědina Držková“ vyšlo až v současné době.

Pro držkovské ochotníky pak Augustin Jančík napsal divadelní hru „Zbojníci“ s podtitulem „Obraz ze života valašského lidu z 1. poloviny 18. věku“. Tragický příběh o lásce, přátelství a statečnosti opět ilustrovala Šárka Hromková ze Střílek a obec Držková jej vydala v roce 2022.

Zajímavé vyprávění Ing. Lubomíra Marušáka bylo doplněno čtením ukázek z díla manželů Jančíkových v podání Leony Machálkové a rozhovorem s milým hostem, ilustrátorkou Šárkou Hromkovou. Velké poděkování a obdiv patří obci Držková v čele se starostou Ing. Janem Chudárkem, který se také přednášky v holešovské knihovně zúčastnil, a místostarostou Ing. Lubomírem Marušákem za to, že se ujali tohoto nelehkého úkolu a postupně vydali všechny tři významné rukopisy manželů Jančíkových.

Zájemci o regionální literaturu si mohou všechny tři knihy zakoupit nebo vypůjčit v holešovské knihovně.

                                                                                                                                                           I.Ž.

Fotografie z akce najdete zde: