Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Historie a krása adventních rorátních zpěvů

Historie a krása adventních rorátních zpěvů

Rorátní zpěvy v podání Beati Cantores

Městská knihovna v Holešově v úzké spolupráci s Vlastivědným kroužkem a s holešovským muzeem připravuje pro veřejnost po celý rok přednášky a další kulturní akce. Nabídka je vždy pestrá, z velké části zaměřená na náš region, což se setkává s kladným ohlasem u návštěvníků těchto akcí. Poslední společná akce v roce, určená široké veřejnosti,  je pravidelně věnována tématu, které má blízko k adventnímu období. A ani v letošním roce tomu nebylo jinak.

V úterý 13. prosince zcela zaplněná studovna knihovny zažila jeden z těch velmi milých a příjemných adventních podvečerů, za což patři dík vystupujícím členům holešovské latinské scholy Beati Cantores. Zpěvem i slovem provázeli pořadem „Historie a krása adventních rorátních zpěvů“. Jak jsme se všichni dozvěděli, tak roráty jsou prastaré adventní zpěvy, zpívající se v předvánočním období. Jejich původ je datován do doby vlády Karla IV., název pochází z latinské adventní písně „Rorate coeli de super...“ (Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách za svitu svící, které vytvářejí speciální atmosféru. Jedinečnou atmosféru připravila i holešovská latinská schola Beati Cantores. Svit svící doprovázel i v knihovně jejich krásný zpěv a vyprávění o historii rorátů. Zaslouženě je pak po skončení vystoupení doprovázel dlouhotrvající potlesk všech přítomných.

Děkujeme latinské schole za velmi příjemně strávený adventní čas, za zklidnění a zastavení se v tomto hektickém předvánočním období. Děkujeme všem našim návštěvníkům a těšíme se, že se ve zdraví a v dobré náladě budeme setkávat i v roce 2023. Přejeme všem klidné vánoční svátky.

Fotografie ve fotogalerii fotila paní Machálková a pan Machala