Cookie Consent by Free Privacy Policy website

HRAD KŘÍDLO

HRAD KŘÍDLO

Představení knihy Hrad Křídlo. Historie, stavební vývoj a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších.

čtvrtek 8. září 2022, 17.00 hod.

studovna Městské knihovny Holešov

vstupné 25,- Kč

Jedná se o monografickou, odbornou knihu, která se zabývá významnou kulturní památkou Holešovska – zříceninou hradu Křídlo. V rámci představení knihy budou prezentovány výsledky průzkumů, které byly v předchozích letech na hradě provedeny a které jsou zásadním podkladem pro vlastní text této knihy. Výklad bude převážně zaměřen na stavební vývoj a podobu hradu, zmíněna bude také problematika záchranných prací, které na hradě probíhaly od roku 2005.