smart katalog

Regionální publikace

 

            NABÍDKA PUBLIKACÍ K PRODEJI V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HOLEŠOV:

 

 • Andrlík, Antonín: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. 1. část; Holešov, Bystřice p. Hostýnem, 1980.................................................................................................. 10,- Kč

 

 • Andrlík, Antonín: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. 2. část; Holešov, Bystřice p. Hostýnem, 1983.................................................................................................. 10,- Kč

 

 • Andrlík, Antonín: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. 3. část; Holešov, Bystřice p. Hostýnem, 1984................................................................................................... 10,- Kč

 

 • Andrlík, Antonín: Sbohem a šáteček. Holešov: Město Holešov, 2007. ................................................................................................................................... 40,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. III. Ročník – 2003. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2003. …………………………..  100,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. IV. Ročník – 2004. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2004. …………………………..  100,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. V. Ročník – 2005. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2005. …………………………..  100,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. VII. Ročník – 2007. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2007. …………………………..  140,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. VIII. Ročník – 2008. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2008. …………………………..  200,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. IX. Ročník – 2009. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2009. …………………………..  200,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. X. Ročník – 2010. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2010. …………………………..  200,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. XI. Ročník – 2011. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2011. …………………………..  200,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. XII. Ročník – 2013. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2013. …………………………..  125,- Kč

 

 • Archeologie Moravy a Slezska. XIII. Ročník – 2014. Kopřivnice – Hulín – Frýdek Místek. Česká archeologická společnost, 2014. …………………………..  180,- Kč

 

 • Fišer, Zdeněk – Kroupa, Jiří: Kroměříž. Průvodce městem. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, 1991….. 27,- Kč

 

 • Fišer, Zdeněk: Poslední pogrom. Události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich historické pozadí. Kroměříž: KATOS, 1996. …………………… 60,- Kč

 

 • Hanke, Jan Alois – Dolanský, Julius: Doporučení české řeči a literatury. Holešov: Městské muzeum, Městská knihovna, 1973………………………………… 5,- Kč

 

 • Holešov. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1967.

…………………………………………………………………………………..  1,- Kč

 

 • Holešov (pohlednice). ………………………………………………………...1.,- Kč

 

 • Holešov. Brána do Hostýnských vrchů. Kroměříž, Holešov: Komise cestovního ruchu při ONV Kroměříž a při MěNV Holešov, 1972. …………………………... 3,- Kč

 

 • Holešov. Centrum rozhraní Hané a Valašska (prospekt). Holešov, 2001. ...... 1,- Kč

 

 • Holešov. Centrum rozhraní Hané a Valašska (prospekt). Holešov, 2005........ 1,- Kč

 

 • Holešov. Město na rozhraní Hané a Valašska (prospekt). Holešov, 1970. …. 1,- Kč

 

 • Holešov. Město na rozhraní Hané a Valašska (prospekt). Holešov, 2005. ... 1,- Kč

 

 • Holešov: plán města a okolí: stadtplan: town plan. Holešov, 1993. …….…. 5,- Kč

 

 • Holešov. Pozdrav z Domova důchodců (pohlednice) ……..………….. 1.,- Kč

 

 • Holešov. Raně barokní zámek (prospekt). Holešov: Městské informační centrum, 2006. …………...……………………………………...………………………. 1,- Kč

 

 • Holešov: synagoga. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1964.……………………………………………………..…………………………1,- Kč

 

 • Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Holešova. Holešov, 1999. .......... 48,- Kč

 

 • Klusáková-Svobodová, Zoe: Ludvík Svoboda. Životopis. Kroměříž, 2005. . 20,- Kč

  

 • Kroměříž, Holešov, Bystřice p. H. a okolí. Plán města. Brno: P. F. Art, 1994. .5,- Kč

 

 • Macek, Petr: Franz Xaver Richter. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989....10,- Kč

  

 • Macůrek, Josef: Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století. Brno; Kroměříž: Muzejní a vlastivědná společnost; Muzeum Kroměřížska, 1980. ……….. 35,- Kč

 

 • Machač, Tomáš O.: Co dochovala paměť a veselé povídky a pohádky, 2012 .................................................................................................................................... 70,- Kč

 

 • Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003. ……. 30,- Kč

 

 • Malý průvodce po historických památkách města Holešova. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2006. ………………………………….. 30,- Kč

 

 • Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007. ……………………….. 30,- Kč

 

 • Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008. ……..…………….. 30,- Kč

 

 • Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci - architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: MKS – Městská knihovna, 2011 …………………………………………………… 30,- Kč

 

 • Mapa hradů a zámků České republiky. 1993. …………………………………. 15,- Kč

 

 • Mášová, Svatava: Píseň ženy. Verše z let 1980-1990. Kroměříž: Okresní knihovna, 1991. …………………………………………………………………………... 13,- Kč

 

 • Muzeum Kroměřížska (soubor 12 pohlednic). Praha: Pressfoto. ………... 12,- Kč

 

 • Navrátil, Josef: Količín. Kapitoly z historie. Holešov, 1998. …………………. 25,- Kč

  

 • Němec Vít,: Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov: Spolek přátel hradu Lukova, 2014. ………………………... 40,- Kč

 

 • Oblastní mapový průvodce. Bystřice pod Hostýnem – Holešov. ……........ zdarma

 

 • Pilařová, Radka: Rudolf Janovský - výjimečná osobnost. Holešov: Městský úřad, 2013. ....................................................................................................................... 30,- Kč

 

 • Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí. Holešov, 2006, 2009 ………………………..........................……...............................….. zdarma 

 

 • Rudolf Plajner. Občan. Paměti holešovského skautingu. Holešov: Středisko Junáka – svazu skautů a skautek ČR, 2007.  …………………….   10,- Kč

 

 • Seifert, Rudolf: Divadlo 6. května Holešov. 1866 – 1946 – 2006. Bulletin k divadelní přehlídce pořádané u příležitosti 60. výročí založení D6K. 22. až 25. června 2006. Holešov: město, 2006. ……………………………   5,- Kč

 

 • Schneeweis, Jan: Dvanáct lidových písní z Holešovska. (1970). Zpěv a klavír. Praha: Panton, 1972. ………………………………………………….. 10,- Kč

 

 • Schwarz, Roland: F. X. Richter: jeho život a působení. Kroměříž, 1969.….... 5,- Kč

 

 • Sovadina, František: Osmašedesátý. 7. výsadkový pluk zvláštního určení – Holešov 1961-1969. Holešov, 2008. ………………………………………. 49,- Kč

 

 • 100 let šachového oddílu MKS Holešov. 1904-2004. Holešov: Šachový oddíl MKS, 2004. …………………………………………………  5,- Kč

 

 • 130 let ochotnického divadla v Holešově a 50 let Divadla 6. května. Jubilejní studie. Holešov: Městské kulturní středisko, 1996. ………………….... 10,- Kč

 

 • Střípky z historie holešovska II. Holešov: Město Holešov, 2014. ……….... 75,- Kč

 

 • Střípky z historie holešovska III. Holešov: Město Holešov, 2015. ……….... 90,- Kč

 

 

 • Vémola, Antonín: RNDr. Rudolf Plajner. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991.

            ……………………………………………………………………………..…….. 10,- Kč

 

 • Vrla, Leopold: Kořeny. Šenov u Ostravy: Tilia, 1999. ………………………... 50,- Kč

  

 • Východní Morava, 2013. ………..........................................………………... 149,- Kč

 

 • Zapletal, Česlav: Zázračné světlo. Fryšták: Město Fryšták, 2012. .............. 220,- Kč

 

 • Zapletal, Jiří: Jen vzpomínky tu zůstanou. 1. díl. V rodném hnízdě. Praha: Thalia, 2001. …………………………………………………………………………   132,- Kč

 

 • Zapletal, Jiří: Jen vzpomínky tu zůstanou. 2. díl. Cestou k divadlu. Praha: Thalia, 2004. ………………………………………………………………………….. 140,- Kč

 

 • Zapletal, Jiří: Jen vzpomínky tu zůstanou. 3. díl. Ve službách Thalie. Praha: Thalia, 2010. ………………………………………………………………………….. 180,- Kč

 

 • Zapletal, Jiří: Milan Uherek vypráví: o severáku, o divadle, o sobě. Thalia, 1997.

………………………………………………………………………………… 128,- Kč

 

 • Zapletal, Jiří – Majer, Jiří: Gustav Brom. Můj život s kapelou. Praha: Thalia, 1994.

…………………………………………………………………………………  84,- Kč

 

 • Znovuobnovení pomníku T. G. Masaryka v Holešově. K uctění památky T. G. Masaryka občané města Holešova. Holešov, 1994. ………………………10,- Kč

 

 

 

CD A DVD

 

 • Avrix: Sefardské písně (CD) …………………………………………………. 100,- Kč

 

 • Corda Magico: Doteky (CD) ………………………………………………  .. 150,- Kč

 

 • Holešov očima kamery (DVD)………………………………………………… 99,- Kč

 

 • Sorry klub Holešov (CD) ……………………………………………………   150,- Kč