smart katalog

 

Ceník služeb Městské

knihovny v Holešově

Změna Přílohy č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny v Holešově, platnost od 3. 4. 2015

 Plné znění Knihovního řádu k nahlédnutí u vedoucí knihovny a v půjčovnách

 

Roční členský poplatek

dospělí

100,00 Kč

studenti, učni, důchodci

50,00 Kč

děti do 15 let

30,00 Kč

držitelé průkazu ZTP

zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upomínky

1. upomínka – neposílá se !    

20,00 Kč

2. upomínka    

40,00 Kč

3. upomínka        

60,00 Kč

doporučený upomínací dopis    

100,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní poplatky

vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě nebo poškození:

50,00 Kč

zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (MVS):

poplatek za nevrácení dokumentu do určeného termínu za titul a započatý den

70,00 Kč

10,00 Kč

cena za xerokopii:

cena stanovená požádanou knihovnou

zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

cena stanovená požádanou knihovnou

poškození čárového kódu

10,00 Kč

ztráta nebo poškození dokumentu:

+ u knihy

+ u periodika

 

100,00 Kč

20,00 Kč

skenování A3, A4

10,00 Kč

pronájem studovny: smluvní cena

300,00 Kč  na 1 hod. (včetně DPH)

vstupné na kulturní akce knihovny:

držitelé průkazu ZTP (doprovod zdarma)

25,00 Kč

13,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopírování a tisk

formát A4 jednostranně - černobíle  

2,00 Kč

formát A4 oboustranně - černobíle  

4,00 Kč

formát A3 jednostranně - černobíle        

4,00 Kč

formát A3 oboustranně - černobíle  

8,00 Kč

formát A4 jednostranně - barevně

10,00 Kč

formát A4obostranně - barevně

20,00 Kč

formát A3 jednostranně - barevně

20,00 Kč

formát A4 oboustranně - barevně

40,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet pro neregistrované uživatele

15 minut    

10,00 Kč

30 minut    

20,00 Kč

45 minut        

30,00 Kč

60 minut    

40,00 Kč